SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO

POŘÁDÁ SOUTĚŽ

MEMORIÁL Sgt. Jana Jeřábka AFM

ke stažení

Místo konání:                     Střelnice SSK Milevsko

Datum konání:                   7.9.2019

Prezentace:                         8:30 – 9:00 hod.

Časový rozvrh:                    9:30 hod. zahájení první směny

Zbraně:                                 opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly

Kategorie:                                  A) vojenská puška do roku výroby 1945  

B) vojenská puška OPEN od ráže 5,45 mm s nábojem se středovým zápalem

Disciplíny:   A, B – bez nástřelu, 10+10 ran do soutěže na vzdálenost 50m.

 

10 ran na redukovaný terč „nekrytě ležící figura s kruhy“

 terč  P 135 P01  

 poloha vleže

 střelba v čase 10 minut

 

10 ran na standardní malorážkový terč 132/P6   v čase10 minut

                                          poloha vleže

Podmínky soutěže:                   Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy povoleny.  

Střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny, zaměřovací dalekohledy   NEJSOU povoleny.

V kategorii „ A“  dodatečné úpravy zbraní  nejsou povoleny.

Hlavní rozhodčí:                 Mgr. Jiří Pešička

Ředitel soutěže:                MUDr. Petr Štěpán

Startovné:                           200,-Kč -  kategorie

Střelivo:                               Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

Protesty:                              Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč

Technické ustanovení:     Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu

                                               Střelnice vybavena podložkami pod střelce.

Zdravotní zabezpečení:   Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko

Bezpečnostní opatření:  Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni  

dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení se zbraní a řídit se pokyny organizátora soutěže.

Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!

Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu  střelnice, popř. diskvalifikací !

Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!

 

Pojištění:                             Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a za způsobené škody

zodpovídá sám.

Ceny:                                     Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží medaili a diplom

Občerstvení:                       na střelnici bude zajištěno občerstvení káva, čaj, nealko.      

 

Kontaktní osoba:               Jan Handrejch email: sskmilevsko@seznam.cz

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu zbraní a střeliva. Kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraně povinná.

                                                                                              

Pořadatel: SSK Milevsko

                                                                                                                                                   

 

                                                                 

 

 

 

 

 Propozice závodů 2019

Malorážková všestrannost.

propozice ke stažení

Místo konání: Střelnice SSK Milevsko – uzavřená klubová soutěž pouze pro členy SSK Milevsko, bez uveřejnění ve střeleckém kalendáři !!

 

Datum konání : dle domluvy

 

Zbraně pouze ráže 22 LR: pistole, revolvery, opakovací zbraně, samonabíjecí zbraně - možno použít libovolnou optiku, kolimátory, bipody, pozorovací dalekohledy atd. Na discipliny B + C je možno použít jakoukoliv malorážkovou zbraň s libovolnou výbavou. Disciplina A – pouze krátká zbraň s mechanickými mířidly.

 

Discipliny: A –B – C

 

A - 15 ran krátká zbraň/ bez napínáčku/ na jeden mezinárodní pistolový terč 50/20

vzdálenost 15 m - 5 ran silná ruka, 5 ran slabá ruka, 5 ran obouruč, čas 10 min.

Hodnocení: součet všech možných bodů – max 150.

 

B - max. 10 ran na malé otočné popery 6 ks , vzdálenost 15 m. Závodník položí na pult svou zbraň a připraví si 10 nábojů vedle zásobníku. Po časovém signálu napáskuje do zásobníku libovolný počet nábojů – max. 10 a provede střelbu vstoje na otočné popery. Úloha končí otočením všech poperů střelbou, popř. až poslední ránou. !!! Poté následuje vybití zbraně a rána jistoty. Timerem se měří se čas do posledního výstřelu.

Hodnocení: za každý otočený poper 30 bodů, od celkového součtu se odečte celkový čas střelby ve vteřinách.

Příklad: 6 x zásah poperu – 180 bodů, čas střelby 40 vt. / 180 – 40 = 140 bodů.

 

C- nástřel + 3x5 ran na mezinárodní malorážkový terč/ popř. jiný terč dle domluvy, nejmenší redukovanou figura apod./ vzdálenost 50 m, střelba vleže, čas nástřel + 10 min na 15 ran.

Hodnocení: celkový součet všech možných bodů – max 150.

 

 

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO

POŘÁDÁ SOUTĚŽ

Vojenská puška

propozice ke stažení

Místo konání:                    Střelnice SSK Milevsko

Datum konání:                  20. 4. 2019

Prezentace:                       8:30 – 9:00 hod.

Časový rozvrh:                  9:30 hod. zahájení první směny

Zbraně:                                opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly

Kategorie:                                  A) vojenská puška od ráže 5,45 mm s nábojem se středovým zápalem

                                                       do ráže .223 Remington

B) vojenská puška velkorážová od ráže 7,62 mm

Disciplíny:                         A, B – bez nástřelu, 10+10 ran do soutěže na vzdálenost 50m.

 10 ran na redukovaný terč „nekrytě ležící figura s kruhy“

 terč  P 135 P01  

 střelba 10 minut

 

10 ran na standardní malorážkový terč 132/P6  v čase10 minut

 

Podmínky soutěže:                    Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy povoleny.  

Střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny (třetí bod), zaměřovací dalekohledy NEJSOU povoleny.

Používání jakýchkoliv rukavic při provádění střeleckých disciplín není dovoleno.

            Viz.všeobecná pravidla sportovní střelecké činnosti SBTS ČR 4.12.5

 

Hlavní rozhodčí:                Mgr. Jiří Pešička

Ředitel soutěže:               MUDr. Petr Štěpán

Startovné:                          100,-Kč -  kategorie

Střelivo:                              Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

Protesty:                             Do 30 min. po zveřejnění výsledků s vkladem 500,- Kč

Technické ustanovení:   Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu

                                               Střelnice vybavena podložkami pod střelce.

Zdravotní zabezpečení:  Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko

Bezpečnostní opatření:  Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni  

dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení se zbraní a řídit se pokyny organizátora soutěže.

Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!

Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu  střelnice, popř. diskvalifikací !

Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!

 

Pojištění:                            Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a za způsobené škody

    zodpovídá sám.

Ceny:             Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží medaili a diplom

Občerstvení:               na střelnici bude káva, čaj, nealko.      

 

Kontaktní osoba:        Jan Handrejch email: sskmilevsko@seznam.cz

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu zbraní a střeliva. Kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraně povinná.

                                                                                              

Pořadatel: SSK Milevsko

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                     

 

 

STŘELECKÝ VÍCEBOJ MLÁDEŽE 2019 III.ročník 

Místo konání: střelnice SSK Milevsko, Týnická 1524, 39901 Milevsko 

Datum konání: 16. 6. 2019 neděle 

Časový rozvrh: zahájení střelecké soutěže v 13:00 hod. 

prezence závodníků: od 12:00 hod. 

ukončení střelecké soutěže - do 17:00 hod. vyhlášení vítězů - dle průběhu soutěže.

propozice ke stažení

přihláška Střelecký víceboj mládeže 2019 ke stažení

plakát soutěže ke stažení

 

Propozice závodů 2018

Propozice Pohár města Milevska 2018

 

 

MEMORIÁL Sgt. Jana Jeřábka AFM 2018

propozice ke stažení

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO
POŘÁDÁ SOUTĚŽ MEMORIÁL Sgt. Jana Jeřábka AFM
Místo konání: Střelnice SSK Milevsko
 
Datum konání: 1.9.2018
Prezentace: 8:30 – 9:00 hod.
Časový rozvrh: 9:30 hod. zahájení první směny
Zbraně: opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly
 
Kategorie:
A) vojenská puška do roku výroby 1945
B) vojenská puška OPEN od ráže 5,45 mm s nábojem se středovým zápalem
Disciplíny: A, B – bez nástřelu, 10+10 ran do soutěže na vzdálenost 50m.
10 ran na redukovaný terč „nekrytě ležící figura s kruhy, terč P 135 P01střelba 10 minut
10 ran na standardní malorážkový terč 132/P6 v čase10 minut
 
Podmínky soutěže: Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy povoleny. Používání jakýchkoliv rukavic při provádění střeleckých disciplín není dovoleno. Viz.všeobecná pravidla sportovní střelecké činnosti SBTS ČR 4.12.5
Střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny, zaměřovací dalekohledy NEJSOU povoleny.
V kategorii „ A“ dodatečné úpravy zbraní nejsou povoleny.
 
Hlavní rozhodčí: Mgr. Jiří Pešička
Ředitel soutěže: MUDr. Petr Štěpán
Startovné: 100,-Kč - kategorie
Střelivo: Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.
Protesty: Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč
Technické ustanovení: Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly,
minimálně 10 stavů na jednu směnu
Střelnice vybavena podložkami pod střelce.
 
Zdravotní zabezpečení: Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko
Bezpečnostní opatření: Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni
dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení se zbraní a řídit se pokyny
organizátora soutěže.
Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!
Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z
objektu střelnice, popř. diskvalifikací!
Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu
povinné!
Pojištění: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a za způsobené škody
zodpovídá sám.
Ceny: Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží medaili a diplom
Občerstvení: na střelnici bude káva, čaj, nealko.
Kontaktní osoba: Jan Handrejch email: sskmilevsko@seznam.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu zbraní a střeliva. Kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraně povinná.
Pořadatel: SSK Milevsko

 

Vojenská puška 2018

propozice ke stažení

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO POŘÁDÁ SOUTĚŽ Vojenská puška 

Místo konání: Střelnice SSK Milevsko Datum konání: 21.4.2018 

Prezentace: 8:30 – 9:00 hod. Časový rozvrh: 9:30 hod. zahájení první směny 

Zbraně: opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly 

Kategorie: 

A) vojenská puška a jejich repliky od ráže 7,62mm 

B) vojenská puška OPEN od ráže 5,45 mm s nábojem se středovým zápalem 

Disciplíny: A, B – bez nástřelu, 10+10 ran do soutěže na vzdálenost 50m. 10 ran na redukovaný terč „nekrytě ležící figura s kruhy“ terč P 135 P01 střelba 10 minut 10 ran na standardní malorážkový terč 132/P6 v čase10 minut 

Podmínky soutěže: Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy povoleny. Střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny, zaměřovací dalekohledy NEJSOU povoleny V kategorii „ A“ dodatečné úpravy zbraní nejsou povoleny. 

Hlavní rozhodčí: Mgr. Jiří Pešička 

Ředitel soutěže: Petr Štěpán 

Startovné: 100,-Kč - kategorie 

Střelivo: Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb. 

Protesty: Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč 

Technické ustanovení: Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu Střelnice vybavena podložkami pod střelce. 

Zdravotní zabezpečení: Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko 

Bezpečnostní opatření: Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení se zbraní a řídit se pokyny organizátora soutěže. 

Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice! Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu střelnice, popř. diskvalifikací ! Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné! 

Pojištění: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a za způsobené škody zodpovídá sám. 

Ceny: Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží medaili a diplom 

Občerstvení: na střelnici bude káva, čaj, nealko. 

Kontaktní osoba: Jan Handrejch email: sskmilevsko@seznam.cz 

Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu zbraní a střeliva. Kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraně povinná. Pořadatel: SSK Milevsko

 

Propozice závodů 2017

POHÁR MĚSTA MILEVSKA
Velkorážná pistole - velkorážný revolver

propozice ke stažení

-----------------------------------------------------------------------------------

MEMORIÁL Sgt. Jana Jeřábka AFM

Místo konání: Střelnice SSK Milevsko
Datum konání: 2. 9. 2017
Prezentace: 8:30 – 9:00 hod.
Časový rozvrh: 9:30 hod. zahájení první směny
Zbraně: opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly
Kategorie: A) vojenská puška a jejich repliky do roku výroby 1945
B) vojenská puška od ráže 5,45 mm s nábojem se středovým zápalem
Disciplíny: A, B – bez nástřelu, 10+10 ran do soutěže na vzdálenost 50m.
10 ran na redukovaný terč „nekrytě ležící figura s kruhy“
terč P 135 P01
střelba 15 minut
10 ran na standardní malorážkový terč 132/P6 v čase15 minut
Podmínky soutěže: Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy povoleny.
Střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny, zaměřovací dalekohledy NEJSOU povoleny
V kategorii „A“ dodatečné úpravy zbraní nejsou povoleny.
Hlavní rozhodčí: Vladimír Jelen
Ředitel soutěže: Petr Štěpán
Startovné: 100,-Kč - kategorie
Střelivo: Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

Vojenská puška 20. 5. 2017
 
 

Střelecký víceboj mládeže 2017